• Søren Brogaard Jørgensen den 05-03-2018
    Tilbygning til MidtMors Hallen.

    MidtMors Hallen står overfor en større tilbygning.

    Byggeriet starter den 7. marts - og står på i ca. 1/2 år.

    I byggeperioden, vil P-pladsen (og adgangsvejen) mellem sløjd og Hallen være lukket af.

    Det betyder, at hvis man vil benytte mellemtrinets indgang, skal man - i byggeperioden - gå rundt om hallen (se vedhæftede fil).